Produkty

Akční zboží

mrbug01h5_a
AKCE

BUG01H5 Bugatti Veyron 16.4

Bugatti Veyron, 2 slova, ve kterých jsou ukryté 2…

6.850 Kč

TOP09B_a
AKCE

TOP09B Alfa Romeo RZ

Tato Alfa je jednou z nejvzácnějších,…

3.500 Kč

fe011a_a_Ferrari-California-T_031
AKCE

FE011A Ferrari California T

Jméno California není u Ferrari žádným…

8.450 Kč

mrlambo05a_a_sesto_elemento
AKCE

LAMBO005A Lamborghini Sesto Elemento

Šestý prvek, tak zní v překladu jméno…

7.390 Kč

mrbug04d_a
AKCE

BUG01D4 Bugatti Veyron 16.4

Bugatti Veyron, 2 slova, ve kterých jsou ukryté 2…

6.850 Kč

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  Obchodní podmínky mezi prodávajícím Eva Cvejnová identifikační číslo 48612634 registrovaným u obecního živnostenského úřadu v Rychnově nad Kněžnou se sídlem na adrese Barvířská 98, 517 01 Solnice upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (kupujícím) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese auto-modely.cz prostřednictvím webového rozhraní.

  Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

  Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá. Uživatelský účet je platný po dobu záruční doby na zakoupené zboží, tedy 2 roky od termínu posledního nákupu, po této lhůtě je zrušen. Uživatelský účet je možno zrušit i před uplynutím této doby v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za jiných individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Případy, kdy u ceny zboží je uveden termín "Bude stanovena" - jde o připravovanou novinku u výrobce a naše cena vzhledem k neupřesněné dostupnosti není ještě stanovena (nelze kalkulovat kurz Kč a € a i cena u výrobce se může změnit). Současně se termín cena "Bude stanovena" objevuje u starších modelů CMC, jde o model, který je u výrobce dlouhodobě nedostupný a s největší pravděpodobností bude po obnovení výroby cena odlišná od původní a ani u výrobce není nová cena známa.

  Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky. Ceny za dodávky zboží mimo tyto země jsou řešeny individuálním způsobem na základě dodacích a platebních možností do dané země.

  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  a)   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  b)   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  c)   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

  Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
 1. Cena zboží a Platební podmínky
  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.
  b) bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 2719419063/0800 pro objednávky z České Republiky, pro objednávky ze Slovenska či dalších států bude kupujícímu následně sdělen způsob úhrady.
  c) v hotovosti na adrese sídla prodávajícího

  V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby nejpozději do termínu uvedeného v podkladech zaslaných k úhradě tohoto zboží. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  Prodávající je oprávněn, zejména v případě, kdy je požadováno dodatečné potvrzení objednávky a ze strany kupujícího nedojde k tomuto potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu a zašle ji v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

 2. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.

  Nejedná-li se o případ uvedený ve výše uvedeném bodě, ani o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat písemně či elektronicky na adresu prodávajícího, či jej na této adrese předat osobně. Kupující může zrušit svou objednávku a tím odstoupit od smlouvy, pokud ještě nebylo zboží expedováno, a to telefonicky na +420 775 181 224 nebo e-mailem na adresu cmc@auto-modely.cz.

  V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 7 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené, kompletní a v původním obalu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

  Ve lhůtě 14 dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, či opotřebeno.

  Pokud dojde k odstoupení od smlouvy, vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do 10 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle předchozího odstavce obchodních podmínek, nejpozději však do 20 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při fyzickém vracení zboží kupujícím v místě provozovny.

  Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či nevráceno kompletní, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, pokud již byla uhrazena, bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 3. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

  V případě, že je z osobních důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Je však nutno toto zjištění přepravci na dodací list zaznamenat. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

  Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 4. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením občanského zákoníku).

  Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé. Shodou s kupní smlouvou se rozumí též, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

  V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

  Ustanovení uvedená v obchodní podmínkách se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

  Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

 5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

  Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

  Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
  Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení (EU) 2016/679.

  Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále uváděno jako „osobní údaje“).

  Kupující souhlasí se zpracováním výše uvedených osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu. Pokud kupující při realizaci nákupu souhlasil se zasíláním novinek, pak i pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího. V případě, že kupující nepožaduje zasílat již žádné další informace, může o vymazání z registrace požádat na e-mailové adrese cmc@auto-modely.cz nebo prostřednictvím internetového odkazu, který je obsažen v obchodním sdělení a slouží k tomuto účelu. Využití osobních údajů pro zasílání obchodního sdělení máte možnost předem odmítnout během objednávky. Registrační údaje pak budou evidovány jen do ukončení záruční lhůty na zakoupené zboží, následně budou vedeny jen s ohledem na daňové a obchodněprávní archivační lhůty, po uplynutí těchto lhůt budou vymazány. Osobní údaje budou využívány výhradně pro společnost Auto-modely.cz a budou zpracovávány v elektronické nebo v tištěné podobě. Výjimku tvoří osoby dopravující zboží kupujícímu.

  Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 

  Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje byly poskytnuty dobrovolně.

  Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života a osobních dat kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího o vysvětlení. Může též požádat, aby prodávající odstranil, či uvedl na správnou míru takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. 

  Požádá-li kupující o informaci, jaké osobní údaje jsou o něm vedeny, je mu prodávající povinen tuto informaci poskytnout. Prodávající má právo za poskytnutí této informace požadovat přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí této informace.

  Shromažďování a používání nepersonalizovaných ( anonymních) údajů pro vnitřní a statistické účely:
  Váš internetový prohlížeč odesílá při přístupu na naši webovou stránku automaticky údaje na server s našimi webovými stránkami (např. datum a čas přístupu, URL (adresu) odkazující webové stránky, zobrazené stránky,  typ prohlížeče a jeho verzi, operační systém, IP adresu). Pokud při užívání naší webové stránky nezadáte žádné údaje, získá naše webová stránka pouze údaje v anonymní podobě. Ty jsou následně využívány ke statistickým účelům. Obdobným způsobem se zpracovávají tyto anonymní údaje produktem Google Analytics a s produktem "AdWords Conversion Tracking".

  Naše webová stránka a počítače jsou zabezpečeny technickými opatřeními proti přístupu, změnám a zpracování Vašich údajů nepovolanými osobami.
 1. DORUČOVÁNÍ
  Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

  Zpráva doručovaná elektronickou poštou je doručena okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem. V případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít je zásilka brána za doručenou. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 2. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
  Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Zahradní 547, 517 01 Solnice, adresa elektronické pošty cmc@auto-modely.cz, telefon +420 775 181 224.